Selasa, 20 Maret 2018 / 3 Rajab 1439 H
Gunung, Bukit, Telaga, Lembah dan Ngarai

Kabupaten Agam memiliki beberapa gunung, bukit - bukit, telaga, lembah dan ngarai diantaranya :

Gunung dan Bukit
Nama Gunung / Bukit Lokasi Tinggi
Gunung Merapi
Gunung Singgalang
Bukit Silayang
Bukit Asahan
Bukit Kurambit
Bukit Gadang
Bukit Rangkiang
Bukit Amp. Sikikih
Bukit Air Sonsang
Bukit Surian
Bukit Tanjung
Bukit Sikakal Dewi
Bukit Kpl. Sarasah
Bukit Kb. Jernih
Bukit Kepanasan
Bukit Gadang
Bukit Sirabungan
Kec. Banuhampu
Kec. IV Koto
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tanjung Raya
Kec. Tilatang Kamang
Kec. Tilatang Kamang
Kec. Tilatang Kamang
Kec. Tilatang Kamang
Kec. Palupuh
2891
2877
1274
1726
1686
1670
1595
1573
1512
1435
1425
1439
1380
1382
1323
1230
1147
Telaga
Nama Telaga Luas / Area (Ha)
Sungai Tanang
Sungai Jernih
Air Panas Maninjau
0.50
0.50
0.00
Lembah dan Ngarai
Nama Lembah dan Ngarai Jumlah
Lembah Sianok
Ngalau Kamang
Ngalau Baso
Ngalau Tambubung Raya
1
1
1
1